"Một bất ngờ khủng khiếp đang chờ họ tại nhà của ông Tumnus." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Một bất ngờ khủng khiếp đang chờ họ tại nhà của ông Tumnus." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một bất ngờ khủng khiếp đang chờ họ tại nhà của ông Tumnus." tiếng anh là: A terrible surprise awaited them at Mr Tumnus' house.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login