"Tôi sẽ lấy cho bạn một cốc và đĩa." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Tôi sẽ lấy cho bạn một cốc và đĩa." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi sẽ lấy cho bạn một cốc và đĩa." dịch sang tiếng anh: I'll fetch you a cup and saucer.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login