"Không phải là một nơi nhỏ xấu, phải không?" tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Không phải là một nơi nhỏ xấu, phải không?" câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Không phải là một nơi nhỏ xấu, phải không?" tiếng anh câu này dịch: Not a bad little place, huh?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login