"Tôi chắc rằng bạn không muốn lắng nghe tất cả các vấn đề của tôi." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Tôi chắc rằng bạn không muốn lắng nghe tất cả các vấn đề của tôi." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi chắc rằng bạn không muốn lắng nghe tất cả các vấn đề của tôi." dịch câu này sang tiếng anh là: I'm sure you don't want to listen to all my problems.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login