"Tôi có thể bất lịch sự khi hỏi chính xác bạn đã ở đâu không?" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Tôi có thể bất lịch sự khi hỏi chính xác bạn đã ở đâu không?" dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi có thể bất lịch sự khi hỏi chính xác bạn đã ở đâu không?" câu này dịch sang tiếng anh:Would it be impolite of me to ask exactly where you've been?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login