"Tôi có thể có lỗi của tôi, nhưng tài năng không phải là một trong số họ." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Tôi có thể có lỗi của tôi, nhưng tài năng không phải là một trong số họ." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi có thể có lỗi của tôi, nhưng tài năng không phải là một trong số họ." dịch sang tiếng anh: I may have my faults, but ingratitude is not one of them.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login