"Chúng tôi lần theo dấu vết lốp xe trên một cánh đồng đầy bùn." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Chúng tôi lần theo dấu vết lốp xe trên một cánh đồng đầy bùn." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi lần theo dấu vết lốp xe trên một cánh đồng đầy bùn." tiếng anh là: We followed the tyre tracks across a muddy field.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login