"Cô ấy đã mặc quần áo vào Chủ nhật của mình tốt nhất." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Cô ấy đã mặc quần áo vào Chủ nhật của mình tốt nhất." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy đã mặc quần áo vào Chủ nhật của mình tốt nhất." dịch sang tiếng anh: She was dressed up in her Sunday best.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login