"Đại sứ quán sẽ tiếp tục thảo luận với chính phủ Trung Quốc." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Đại sứ quán sẽ tiếp tục thảo luận với chính phủ Trung Quốc." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đại sứ quán sẽ tiếp tục thảo luận với chính phủ Trung Quốc." dịch câu này sang tiếng anh: The embassy will continue discussions with the Chinese government.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login