"Những gì đã xảy ra tiếp theo? Sự hồi hộp đang giết chết tôi ." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Những gì đã xảy ra tiếp theo? Sự hồi hộp đang giết chết tôi ." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những gì đã xảy ra tiếp theo? Sự hồi hộp đang giết chết tôi ." câu này dịch sang tiếng anh:What happened next? The suspense is killing me .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login