"Một số cửa có khóa tự động khóa cửa khi chúng ta đóng chúng." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Một số cửa có khóa tự động khóa cửa khi chúng ta đóng chúng." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một số cửa có khóa tự động khóa cửa khi chúng ta đóng chúng." tiếng anh là: Some doors have locks which automatically lock the doors when we close them.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login