"Tòa án đã gửi sự trang hoàng cho anh ta." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Tòa án đã gửi sự trang hoàng cho anh ta." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tòa án đã gửi sự trang hoàng cho anh ta." tiếng anh câu này dịch: The court has sent out the garnishment to him.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login