"Sàn nhà được xếp chồng lên nhau với các hộp." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Sàn nhà được xếp chồng lên nhau với các hộp." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sàn nhà được xếp chồng lên nhau với các hộp." dịch câu này sang tiếng anh là: The floor was stacked with boxes.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login