"Anh ta có sương giá theo cách của anh ta." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Anh ta có sương giá theo cách của anh ta." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ta có sương giá theo cách của anh ta." câu này tiếng anh là: He had a frost in his manner.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login