"Một người yếu hơn sẽ oằn mình dưới sức nặng của những lời chỉ trích." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Một người yếu hơn sẽ oằn mình dưới sức nặng của những lời chỉ trích." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một người yếu hơn sẽ oằn mình dưới sức nặng của những lời chỉ trích." câu này tiếng anh dịch: A weaker person would have buckled under the weight of criticism.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login