"Tôi cá là chúng tôi có thể liếm những đội giỏi nhất ở Georgia." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Tôi cá là chúng tôi có thể liếm những đội giỏi nhất ở Georgia." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi cá là chúng tôi có thể liếm những đội giỏi nhất ở Georgia." câu này dịch sang tiếng anh là: I bet we could lick the best teams in Georgia.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login