"Chúng tôi tìm thấy mảnh còn thiếu của trò chơi ghép hình dưới ghế." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Chúng tôi tìm thấy mảnh còn thiếu của trò chơi ghép hình dưới ghế." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi tìm thấy mảnh còn thiếu của trò chơi ghép hình dưới ghế." câu này dịch sang tiếng anh là: We found the missing piece of the jigsaw under the chair.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login