"Chấn thương lưng của anh ấy có thể ngăn anh ấy chơi trong trận đấu ngày mai." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Chấn thương lưng của anh ấy có thể ngăn anh ấy chơi trong trận đấu ngày mai." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chấn thương lưng của anh ấy có thể ngăn anh ấy chơi trong trận đấu ngày mai." dịch sang tiếng anh: His back injury may prevent him from playing in tomorrow's game.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login