"Họ đã gây ra một thất bại nặng nề đối với các kế hoạch của Chính phủ nhằm thắt chặt kiểm soát tị nạn." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Họ đã gây ra một thất bại nặng nề đối với các kế hoạch của Chính phủ nhằm thắt chặt kiểm soát tị nạn." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ đã gây ra một thất bại nặng nề đối với các kế hoạch của Chính phủ nhằm thắt chặt kiểm soát tị nạn." tiếng anh câu này dịch: They inflicted a heavy defeat on the Government's plans to tighten asylum controls.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login