"Sàn nên được chà nhám trước khi bạn sơn nó." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Sàn nên được chà nhám trước khi bạn sơn nó." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sàn nên được chà nhám trước khi bạn sơn nó." câu này dịch sang tiếng anh:The floor should be sanded before you paint it.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login