"Cô ấy đổ lỗi cho tôi, và theo một cách nào đó, cô ấy đúng." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Cô ấy đổ lỗi cho tôi, và theo một cách nào đó, cô ấy đúng." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy đổ lỗi cho tôi, và theo một cách nào đó, cô ấy đúng." câu này tiếng anh dịch: She blames me, and in a manner, she's right.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login