"Không cần nhiều trí tưởng tượng để hiểu sâu sắc nỗi đau của họ." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Không cần nhiều trí tưởng tượng để hiểu sâu sắc nỗi đau của họ." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Không cần nhiều trí tưởng tượng để hiểu sâu sắc nỗi đau của họ." câu này dịch sang tiếng anh là: It does not take much imagination to understand the depth of their grief.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login