"Bột sẽ tăng lên cho đến khi nó tăng gấp đôi." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Bột sẽ tăng lên cho đến khi nó tăng gấp đôi." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bột sẽ tăng lên cho đến khi nó tăng gấp đôi." dịch sang tiếng anh: The dough will rise until it is double in bulk.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login