"Truyền thông hiện đại đang cho phép nhiều người làm việc tại nhà." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Truyền thông hiện đại đang cho phép nhiều người làm việc tại nhà." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Truyền thông hiện đại đang cho phép nhiều người làm việc tại nhà." dịch sang tiếng anh là: Modern communications are enabling more people to work from home.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login