"Tôi mệt mỏi vì anh ta rên rỉ và rên rỉ mọi lúc." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Tôi mệt mỏi vì anh ta rên rỉ và rên rỉ mọi lúc." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi mệt mỏi vì anh ta rên rỉ và rên rỉ mọi lúc." tiếng anh câu này dịch: I'm tired of him moaning and groaning all the time.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login