"Đó là một thành phố tuyệt vời, có rất nhiều thứ để xem và làm." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Đó là một thành phố tuyệt vời, có rất nhiều thứ để xem và làm." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là một thành phố tuyệt vời, có rất nhiều thứ để xem và làm." câu này tiếng anh là: It's a great city, with lots to see and do.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login