"Hơn nữa, anh cảm thấy rằng mình không thực sự là một người có thẩm quyền về y tế dự phòng." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Hơn nữa, anh cảm thấy rằng mình không thực sự là một người có thẩm quyền về y tế dự phòng." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hơn nữa, anh cảm thấy rằng mình không thực sự là một người có thẩm quyền về y tế dự phòng." câu này tiếng anh dịch: Furthermore, he felt that he wasn't really an authority on preventive medicine.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login