"Các vụ đánh bom đã gây thiệt hại nặng nề, giết chết hàng trăm người dân London." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Các vụ đánh bom đã gây thiệt hại nặng nề, giết chết hàng trăm người dân London." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các vụ đánh bom đã gây thiệt hại nặng nề, giết chết hàng trăm người dân London." tiếng anh câu này dịch: The bombings took a heavy toll, killing hundreds of Londoners.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login