"Vấn đề sức khỏe có thể được giảm đáng kể bằng chế độ ăn uống cẩn thận." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Vấn đề sức khỏe có thể được giảm đáng kể bằng chế độ ăn uống cẩn thận." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Vấn đề sức khỏe có thể được giảm đáng kể bằng chế độ ăn uống cẩn thận." câu này dịch sang tiếng anh là: Health problems can be significantly reduced by careful diet.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login