"Dừng việc chó cái và quay trở lại làm việc." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Dừng việc chó cái và quay trở lại làm việc." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Dừng việc chó cái và quay trở lại làm việc." dịch sang tiếng anh: Stop bitching and get back to work.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login