"Steve đã giành được một huy hiệu nhiếp ảnh trong Hướng đạo sinh." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Steve đã giành được một huy hiệu nhiếp ảnh trong Hướng đạo sinh." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Steve đã giành được một huy hiệu nhiếp ảnh trong Hướng đạo sinh." tiếng anh là: Steve won a photography badge in the Boy Scouts.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login