"Naomi đã có một chuyến thăm bất ngờ đến trường cũ của cô ở London." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Naomi đã có một chuyến thăm bất ngờ đến trường cũ của cô ở London." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Naomi đã có một chuyến thăm bất ngờ đến trường cũ của cô ở London." dịch sang tiếng anh: Naomi paid a surprise visit to her old school in London.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.