"Sương mù đang len lỏi vào thung lũng." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Sương mù đang len lỏi vào thung lũng." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sương mù đang len lỏi vào thung lũng." dịch sang tiếng anh là: Fog was creeping into the valley.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login