"Boston có nhiều lỗ tưới nước nổi tiếng." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Boston có nhiều lỗ tưới nước nổi tiếng." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Boston có nhiều lỗ tưới nước nổi tiếng." dịch sang tiếng anh: Boston has many famous watering holes.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login