"Đề xuất cắt giảm thuế có thể chứng minh không thể cưỡng lại đối với các nhà lập pháp." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Đề xuất cắt giảm thuế có thể chứng minh không thể cưỡng lại đối với các nhà lập pháp." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đề xuất cắt giảm thuế có thể chứng minh không thể cưỡng lại đối với các nhà lập pháp." câu này tiếng anh là: Tax-cutting proposals could prove irresistible to lawmakers.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login