"Có một con đường ngoằn ngoèo lên sườn đồi." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Có một con đường ngoằn ngoèo lên sườn đồi." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Có một con đường ngoằn ngoèo lên sườn đồi." tiếng anh dịch: There is a zigzag path up the hillside.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login