"Đánh lòng trắng trứng cho đến khi chúng tạo thành các đỉnh cứng." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Đánh lòng trắng trứng cho đến khi chúng tạo thành các đỉnh cứng." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đánh lòng trắng trứng cho đến khi chúng tạo thành các đỉnh cứng." dịch sang tiếng anh: Whisk the egg whites until they form stiff peaks.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login