"Anh được chăm sóc vì không đi học." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Anh được chăm sóc vì không đi học." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh được chăm sóc vì không đi học." tiếng anh câu này dịch: He was taken into care because of his non-attendance at school.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login