"John đã đưa ra một lý do công phu cho việc đến muộn." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "John đã đưa ra một lý do công phu cho việc đến muộn." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"John đã đưa ra một lý do công phu cho việc đến muộn." câu này tiếng anh là: John concocted an elaborate excuse for being late.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login