"Chúng tôi đã đặt cọc vào một ngôi nhà vào tuần trước." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Chúng tôi đã đặt cọc vào một ngôi nhà vào tuần trước." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đã đặt cọc vào một ngôi nhà vào tuần trước." câu này tiếng anh dịch: We put down a deposit on a house last week.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login