"Tôi không thể nói chắc chắn ai đã làm điều đó, nhưng tôi chắc chắn có những nghi ngờ của mình." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Tôi không thể nói chắc chắn ai đã làm điều đó, nhưng tôi chắc chắn có những nghi ngờ của mình." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không thể nói chắc chắn ai đã làm điều đó, nhưng tôi chắc chắn có những nghi ngờ của mình." câu này dịch sang tiếng anh là: I can't say for definite who did it, but I certainly have my suspicions .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login