"Đó là một căn hộ kín đáo trong một con phố yên tĩnh." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Đó là một căn hộ kín đáo trong một con phố yên tĩnh." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là một căn hộ kín đáo trong một con phố yên tĩnh." tiếng anh là: It was a discreet apartment in a quiet street.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login