"Cơn gió được tạo ra bởi người thổi đã thổi bay chiếc mũ của cô gái." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Cơn gió được tạo ra bởi người thổi đã thổi bay chiếc mũ của cô gái." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cơn gió được tạo ra bởi người thổi đã thổi bay chiếc mũ của cô gái." dịch sang tiếng anh: The wind created by the blower blew away the girl's hat.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login