"Mọi người thích tôi, mọi người nuông chiều tôi." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Mọi người thích tôi, mọi người nuông chiều tôi." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mọi người thích tôi, mọi người nuông chiều tôi." dịch sang tiếng anh là: Everybody liked me, everybody petted me.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login