"Ông được đối xử công bằng." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Ông được đối xử công bằng." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
2 years ago
Asked 2 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông được đối xử công bằng." câu này tiếng anh là: He was treated justly.
Answered 2 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login