"Bạn bè của chúng tôi đã root tất cả cho chúng tôi." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Bạn bè của chúng tôi đã root tất cả cho chúng tôi." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn bè của chúng tôi đã root tất cả cho chúng tôi." tiếng anh là: Our friends were all rooting for us.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login