"Các nhà lãnh đạo phe đối lập sẽ tuyên bố chiến thắng nếu tỷ lệ bỏ phiếu thấp hơn 50%." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Các nhà lãnh đạo phe đối lập sẽ tuyên bố chiến thắng nếu tỷ lệ bỏ phiếu thấp hơn 50%." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các nhà lãnh đạo phe đối lập sẽ tuyên bố chiến thắng nếu tỷ lệ bỏ phiếu thấp hơn 50%." tiếng anh dịch: Opposition leaders will claim victory if the turnout is lower than 50%.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login