"Giao thông đã bò dọc theo." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Giao thông đã bò dọc theo." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Giao thông đã bò dọc theo." dịch sang tiếng anh: The traffic was crawling along.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login