"Các nhóm gia súc đang gặm cỏ trên bãi cỏ giàu có." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Các nhóm gia súc đang gặm cỏ trên bãi cỏ giàu có." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các nhóm gia súc đang gặm cỏ trên bãi cỏ giàu có." câu này dịch sang tiếng anh:Groups of cattle were grazing on the rich grass.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login