"Nếu bất kỳ sinh viên nào chứng kiến ​​một tội ác, họ nên liên hệ với cảnh sát trường ngay lập tức." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Nếu bất kỳ sinh viên nào chứng kiến ​​một tội ác, họ nên liên hệ với cảnh sát trường ngay lập tức." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nếu bất kỳ sinh viên nào chứng kiến ​​một tội ác, họ nên liên hệ với cảnh sát trường ngay lập tức." tiếng anh là: If any student witnesses a crime, s/he should contact campus police immediately.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login